Przez 18 lat Europejski Bank Centralny nie robił przeglądu swojej strategii i dostępnego instrumentarium. Przerwa między kolejnymi falami pandemii została jednak wykorzystana przez frankfurcką instytucję, żeby zastanowić się, co dalej z polityką monetarną w strefie euro.
Mniej restrykcyjnie