Obecnie w Polsce jest tylko 65 podatkowych grup kapitałowych (dane na koniec marca br.).
– Dziś nie jest to częsta forma preferencji podatkowej z uwagi na wiele ograniczeń i wymogów formalnych. Poluzowanie barier należy więc przyjąć z aprobatą – komentuje Joanna Wierzejska, doradca podatkowy i partner w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.