„Spółka jest zlokalizowana na południu od Polski i operuje na szlakach północ-południe, jest blisko Śląska czyli naszego ważnego rynku. PKP Cargo ma duże, kilkusetmilionowe nadwyżki finansowe, więc w przeważającej części będzie to finansowane ze środków własnych, ale nie wykluczamy emisji obligacji zagranicznych" - powiedział Adam Purwin dziennikarzom. 

Według niego, ta akwizycja przyniesie spore synergie Grupie, a jednocześnie zwiększy portfel potencjalnych zleceń. Na dziś jednak nie ma żadnych szczegółów, możliwe będzie ich przedstawienie po 10-tygodniowym badaniu spółki. "Jesteśmy podmiotem nie zadłużonym, więc przeprowadzenie transakcji nie zmieni naszej polityki dywidendowej. Pozostaniemy wierni zapisom z prospektu czyli 35-50% zysku" - podsumował Purwin. PKP Cargo podpisało wstępne porozumienie w sprawie potencjalnego nabycia 100% udziałów w spółce Advanced World Transport B.V. (AWT). Porozumienie uprawnia spółkę do przeprowadzenia due diligence AWT oraz jej spółek zależnych, które rozpocznie się nie wcześniej niż 5 września 2014 r. PKP Cargo ma wyłączność na prowadzenie negocjacji na okres wynoszący maksymalnie 10 tygodni od dnia rozpoczęcia badania. 

Transakcja jest elementem realizacji strategii PKP Cargo zakładającej ekspansję spółki na rynki Europy Środkowo-Wschodniej. Grupa AWT jest jednym z największych prywatnych przedsiębiorstw usługowych w branży towarowego transportu kolejowego w Europie z około 8% udziałem w rynku towarowych przewozów kolejowych w Republice Czeskiej, pod względem pracy eksploatacyjnej zrealizowanej w 2013 r. Ponadto, Grupa AWT świadczy swoje usługi na Słowacji, Słowenii, Węgrzech, w Polsce, Niemczech, Rumunii, Bułgarii i Chorwacji. W 2013 r. Grupa AWT przewiozła 12 mln ton towarów i zrealizowała pracę przewozową na poziomie 2.719 mln tkm brutto, wypracowując 282 mln euro przychodów ze sprzedaży

Zatrudniając około 2.000 pracowników, Grupa AWT świadczy kompleksowe usługi przede wszystkim dla dużych zakładów przemysłowych w Europie Środkowej i Wschodniej. Grupa AWT specjalizuje się w przewozach towarów ciężkich i masowych, w tym węgla, stali oraz części samochodowych. Grupa AWT zarządza taborem kolejowym obejmującym około 160 lokomotyw i 5.100 wagonów. W Republice Czeskiej Grupa AWT posiada stale rozwijający się otwarty terminal transportu intermodalnego Ostrava-Paskov oraz obsługuje około 60 bocznic kolejowych dla jednych z największych zakładów przemysłowych w Republice Czeskiej. 

PKP Cargo zadebiutowało w październiku 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnych, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (ok. 49% udziału w rynku według masy i ok. 59% według pracy przewozowej w 2013 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.