Pandemia dobitnie potwierdziła, jak ważna jest postępująca cyfryzacja sektora bankowego. Dzięki możliwościom elektronicznej bankowości klienci detaliczni nieustannie mieli dostęp do swoich środków, a firmy mogły szybko skorzystać z oferowanej im przez państwo pomocy.
Szacunki firmy McKinsey pokazują, że w wyniku kryzysu COVID-19 adopcja technologii cyfrowych w Europie zwiększyła się z 81 proc. aż do 94 proc. Wzrost na tym poziomie w większości gałęzi przemysłu w warunkach sprzed pandemii trwałby nawet do trzech lat. Nasz region osiągnął niespotykany wcześniej skok. W pierwszych miesiącach blokady COVID-19 gospodarka cyfrowa w Europie Środkowo-Wschodniej przyspieszyła prawie dwukrotnie, w porównaniu do podobnego okresu w poprzednich latach.

Przyspieszający proces zmian w bankowości

Trend jest widoczny w sektorze bankowym, z którym niewątpliwie pozostanie na dłużej. Dla obszaru finansów cyfryzacja to większa efektywność i lepsze dotarcie do klientów. – Cyfrowa transformacja to coś więcej niż cyfryzacja poszczególnych, wyizolowanych procesów w firmie. To skok efektywności całości organizacji wynikający z harmonizacji działania pomiędzy wszystkimi działami firmy rozwiązującymi problemy i wprowadzającymi innowacje. Chmura jest doskonałą platformą współpracy interdyscyplinarnych zespołów bazujących na wspólnych danych i procesach, składających się z ekspertów od finansów, bankowości, fintech, inżynierów, specjalistów od komunikacji czy regulacji – podkreśla Dominika Świerczyńska, dyrektor finansowy i członek zarządu Microsoft.

Chmura jest doskonałą platformą współpracy interdyscyplinarnych zespołów bazujących na wspólnych danych i procesach, składających się z ekspertów od finansów, bankowości, fintech, inżynierów, specjalistów od komunikacji czy regulacji

Dzięki odpowiedniej infrastrukturze cyfrowa rewolucja nie musi być bolesna. Polska Dolina Cyfrowa, w której tworzeniu uczestniczy Microsoft i 6 tys. jego polskich partnerów, ma stać się technologicznym zapleczem służącym rozwojowi polskich firm. W ramach PDC powstaje cały ekosystem przedsiębiorstw, instytucji naukowych i ośrodków badawczych. By w pełni uwolnić drzemiący w projekcie potencjał, Microsoft ogłosił plan inwestycyjny o wartości 1 mld dol., w ramach którego powstanie nowy region data center, a ok. 150 tys. osób zostanie przeszkolonych do współpracy z chmurą.
To szczególnie cenna inicjatywa dla sektorów regulowanych, do których zaliczają się również finanse. Korzystając z chmury Microsoft i lokalnego centrum danych w Polsce, firmy mogą spełnić bowiem wymagania dotyczące rezydencji danych określone przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

Zmiana kulturowa i cyfrowe kompetencje

Zapewnienie certyfikatów spełniających regulacje KNF to także jeden z elementów programów realizowanych przez Microsoft z klientami, mających na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników. Celem Akademii Chmurowej przeprowadzonej w LINK4 było przygotowanie pracowników firmy ubezpieczeniowej do skutecznego przejścia do chmury obliczeniowej Microsoft.
Chmura, będąc dla organizacji nowym modelem działania, wymaga podniesienia kompetencji cyfrowych. Eksperci wskazują, że sama infrastruktura nie wystarczy. – Samo wdrożenie nowoczesnych technologii nie wystarczy. Niezbędna jest również zmiana kulturowa organizacji, tak aby wąskie spojrzenie dziedzinowe ustąpiło wieloaspektowemu. Drogą do tego jest podniesienie cyfrowych kompetencji pracowników oraz przeformułowanie celów stawianych poszczególnym zespołom – dodaje Dominika Świerczyńska.
Badania „AI & Skills” przeprowadzone przez Microsoft pokazują, że w tym zakresie nasz kraj ma jeszcze sporo do nadrobienia, mimo że odsetek firm implementujących sztuczną inteligencję jest w Polsce większy niż w innych krajach. Wśród dużych polskich przedsiębiorstw mamy do czynienia z problemem dwóch prędkości w adopcji technologii AI i rozwoju umiejętności pracowników w tym zakresie.
Część sektora bankowego już teraz korzysta z usług Microsoft. PKO Bank Polski używa aplikacji Microsoft Teams do pracy zdalnej. W ciągu dwóch miesięcy została ona zainstalowana na ponad 10 tys. komputerów oraz 3 tys. telefonów pracowników. Przedstawiciele banku deklarują, że chcą dalej podążać w tym kierunku. – Partnerstwa strategiczne, jakie zawarł Operator Chmury Krajowej, tj. partnerstwo z Google i z Microsoft, pomogą w przejściu banku z tradycyjnego modelu IT na model oparty na usługach chmurowych. Chcemy, aby w ciągu najbliższych trzech lat kluczowe biznesowe systemy IT banku działały w chmurze obliczeniowej opartej na architekturze hybrydowej – mówi Adam Marciniak, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego.
GRK
Materiał powstał przy współpracy z Microsoft Polska