Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, zakładający usprawnienie postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych - tzw. upadłości konsumenckiej, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

"Rząd chce usprawnić postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka). Chodzi o dostosowanie tego postępowania do rozwiązań przyjętych w ustawie z 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych" - czytamy w komunikacie.

Aby usprawnić postępowanie w ramach upadłości konsumenckiej projekt zakłada:

- wprowadzenie zasady składania pism i dokumentów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe;

- prowadzenie akt postępowania przez doradcę restrukturyzacyjnego wyłącznie w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe;

- dostęp do akt postępowania obsługującego postępowanie sądowe (przez Internet);

- rozszerzenie zakresu ujawnianych informacji w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (chodzi o zwiększenie transparentności tych postępowań).

Przewidziano także uatrakcyjnienie szybszej sprzedaży majątku upadłego w trybie przygotowanej likwidacji (tzw. "pre-pack") - poprzez rozszerzenie form wnoszonego wadium w tej procedurze. Rozwiązanie to - jak podano - ma zwiększyć liczbę dostępnych dla dłużnika opcji szybkiego wyjścia ze stanu niewypłacalności.

Ponadto, projekt ustawy - co do zasady - przenosi do postępowania restrukturyzacyjnego rozwiązania prawne, przyjęte w uproszczonym postepowaniu o zatwierdzenie układu, które można wszcząć do 30 czerwca 2021 r. Celem tego rozwiązania ma być szybsze i efektywniejsze zawarcie układu przez dłużnika z wierzycielami, z jednoczesnym zapewnieniem ochrony słusznych praw wierzycieli, czytamy także.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 lipca 2021 r.