Inflacja w 2021 r. wyniesie 3,1 proc., w 2022 r. utrzyma się na poziomie 2,8 proc., a w 2023 r. wzrośnie do 3,2 proc. - wynika z Raportu o inflacji Narodowego Banku Polskiego. Według NBP w I kw. br. inflacja CPI obniży się do 2,5 proc. r/r reagując z opóźnieniem na spadek popytu w ub.r.

"W I kw. br. inflacja CPI obniży się do 2,5 proc. r/r reagując z opóźnieniem na spadek popytu w ub.r. Wzrost cen żywności ogranicza dodatkowo wysoka podaż warzyw i owoców oraz mięsa" - podał w poniedziałek bank centralny.

Dodał, że w kolejnych kwartałach br. inflację będą natomiast silnie podwyższać rosnąca dynamika cen paliw oraz wprowadzenie od stycznia br. opłaty mocowej. "W dalszym horyzoncie projekcji odbudowa aktywności gospodarczej oraz poprawa sytuacji na rynku pracy będą stopniowo przekładać się na wzrost cen, ale w całym horyzoncie projekcji inflacja CPI utrzyma się w przedziale odchyleń od celu inflacyjnego NBP określonego jako 2,5 proc. +/-1 pkt proc." - poinformował NBP.

W tym roku wzrost PKB wyniesie 4,1 proc., w 2022 r. polska gospodarka urośnie o 5,4 proc. i o tyle samo w 2023 r. - przewiduje Narodowy Bank Polski w marcowym Raporcie o inflacji. NBP oczekuje, że otoczenie polskiej gospodarki wróci na ścieżkę wzrostu od II kw. 2021 r.

"Od II kw. 2021 r., w ślad za wyraźnym odbiciem popytu konsumpcyjnego, oczekiwany jest powrót PKB w otoczeniu polskiej gospodarki na ścieżkę wzrostu. Przyczyni się do tego zniesienie restrykcji dotykających wiele kategorii usług oraz zmniejszenie obaw ludności przed możliwością zakażenia się" - czytamy w opublikowanym w poniedziałek raporcie.

NBP podkreślił, że realizacja odroczonych potrzeb konsumpcyjnych będzie przy tym wspierana przez możliwość wydatkowania przez gospodarstwa domowe oszczędności zakumulowanych w trakcie trwania pandemii.

"Oczekuje się, że PKB w strefie euro powróci do poziomu sprzed pandemii w II kw. 2022 r. Tempo odbudowy aktywności gospodarczej będzie jednak silnie zróżnicowane w poszczególnych krajach" - wskazano w raporcie. Zdaniem NBP, relatywnie wolniej odbudowywać się będą gospodarki krajów południa strefy euro, co wynika z ich większej zależności od turystyki zagranicznej oraz często trudniejszej sytuacji fiskalnej.

Bank wskazał, że wyraźniejsze poluzowanie obostrzeń w głównych gospodarkach rozwiniętych nastąpi w II kw. 2021 r., w ślad za spadkiem liczby zachorowań, przy rosnącym odsetku zaszczepionych osób z grup wysokiego ryzyka.

"Do czasu uzyskania odporności zbiorowej społeczeństw tych krajów, co najprawdopodobniej nastąpi do końca 2021 r., utrzymany jednak zostanie wymóg prowadzenia działalności we wzmocnionym reżimie sanitarnym oraz obowiązywać będą częściowe restrykcje w zakresie podróży międzynarodowych. W dalszym ciągu może również dochodzić do wprowadzania czasowych ograniczeń w życiu gospodarczym na poziomie lokalnym" - zaznaczono.

Zdaniem ekspertów NBP, pomimo rozpoczęcia procesu szczepień, niepewność odnośnie do dalszego przebiegu pandemii pozostaje wysoka. Niepewność ta - jak podkreślili - związana jest zwłaszcza z ryzykiem rozprzestrzeniania się nowych szczepów wirusa, które mogą charakteryzować się silniejszą transmisją lub okazać się bardziej odporne na stosowane szczepionki.