Ostatnie kilka sesji na rynku złotego charakteryzowało się ustabilizowaniem kwotowań poniżej poziomu 4,15 PLN za euro. Echa krajowej „afery taśmowej” zostały zepchnięte na dalszy plan, a inwestorzy ponownie zaczęli rozgrywać złotego podobnie jak pozostałe waluty wchodzące w skład koszyka emerging markets. Kłopoty portugalskiej grupy Espirito Santo spowodowały wzrost awersji do ryzyka w Europie oraz ponownie rozbudziły obawy co do kondycji sektora bankowego w Strefie Euro. W konsekwencji złoty (traktowany jako bardziej ryzykowna lokata kapitału) znalazł się pod presją i początkowa próba umocnienia została zanegowana. W aktualnym tygodniu podobnie jak w trakcie poprzednich sesji to wydarzenia z szerokiego rynku będą warunkowały zachowanie PLN, jednak należy zwrócić na dość istotny kalendarz makro dla Polski, gdzie w dalszym ciągu spekuluje się o możliwym ruchu ze strony RPP.

W trakcie dzisiejszej sesji NBP opublikuje dane dot. bilansu płatniczego za maj. W zakresie salda rachunku bieżącego rynek oczekuje nadwyżki rzędu 522,4 mln EUR wobec 1028 mln EUR uprzednio. Dane dot. bilansu płatniczego straciły w ostatnich miesiącach na wadze, gdyż skala odchyleń od rynkowego konsensusu wyraźnie spadła, niemniej w dalszym ciągu śledzone są one przez inwestorów operujących na rynku PLN. W dalszej części tygodnia poznamy m.in. dane dot. inflacji CPI, produkcji przemysłowej czy zatrudnienia w czerwcu.

Z rynkowego punktu widzenia pierwsze godziny handlu w nowym tygodniu wskazują na próbę lekkiego osłabienia polskiej waluty w kierunku 4,1450 PLN za euro. Z uwagi na istotne publikacje w dalszej części tygodnia najbardziej realnym scenariuszem wydaje się utrzymanie konsolidacji 4,12 – 4,15 PLN ze wskazaniem na próby umocnienia polskiej waluty. W przypadku pozostałych możemy mówić o zakresie wahań dla USD/PLN – 3,03-3,0485 PLN oraz 3,4000-3,4130 CHF/PLN.

Konrad Ryczko