Początek nowego tygodnia na rynku złotego przynosi lekkie osłabienie krajowej waluty wobec zagranicznych dewiz. Złoty wyceniany jest przez rynek następująco: 4,1671 PLN za euro, 3,0620 PLN wobec dolara amerykańskiego oraz 3,4226 PLN względem franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu wynoszą 3,660% w przypadku papierów 10-letnich.

Ostatnie kilka sesji na rynku przyniosło osłabienie wyceny złotego do najniższych poziomów od 3-tygodnii w reakcji na eskalację ryzyka politycznego w kraju. Podobnie jak miało to miejsce w innych rynków związanych z EM (m.in. niedawno Turcja) wzrost ryzyka politycznego prowadzi do odwrotu od lokalnej waluty oraz rynku akcyjnego. Kolejne publikacje „Wprost” powodują, iż inwestorzy zagraniczni zaczynają obawiać się dymisji ministrów rządu D. Tuska oraz potencjalnej opcji wcześniejszych wyborów. Dodatkowo zagrożenie destabilizacją polityczną w Polsce znalazło negatywne odbicie na rynku długu, którego rentowność (10YT) wzrosła do okolic 3,66%. Scenariusz destabilizacji politycznej oraz zmiany Rządu może doprowadzić do dalszego zamykania pozycji na złotym, jednak wydaje się, iż lokalnie piątkowe „skracanie ekspozycji” na PLN stanowi pewien bufor bezpieczeństwa w pierwszych godzinach handlu w nowym tygodniu.

W trakcie dzisiejszej sesji poznamy dane dot. koniunktury w przemyśle, budownictwie oraz handlu i usługach w czerwcu. Dodatkowo GUS poda wskazania nt. koniunktury konsumenckiej za analogiczny okres. Równocześnie wydaje się, iż ww. figury będą miały ograniczony wpływ na rynek, gdzie inwestorzy wyczekiwać będą konferencji prasowej Premiera ora ważyć potencjalne scenariusze rozwoju sytuacji w Polsce.

Z rynkowego punktu widzenia dość wysokie zamknięcia na parach x/PLN w piątek, w połączeniu z lepszymi danymi z Chin (przemysłowy PMI 50,8 pkt. za czerwiec), powodują, iż obserwujemy względnie stabilny początek handlu na polskiej walucie w nowym tygodniu. Duże znaczenie będzie mieć jednak start sesji w Europie i reakcja inwestorów na kolejne publikację „taśm”. Z technicznego punkt widzenia koszyk BOSSA PLN znalazł się na wsparciu w okolicach 100.25 pkt., które stanowi strefę popytu dla złotego od marca br. Lokalnie rynek sugeruje lekką korektę i umocnienie polskiej waluty, niemniej należy mieć świadomość znacznego wzrostu ryzyka politycznego związanego ze złotym.

Konrad Ryczko