Ostatnie kilkanaście godzin handlu przyniosło oczekiwany dalszy, lekki spadek wyceny złotego. Ruch miał również pochodzenie zewnętrzne, gdyż pod presją pozostawał m.in. węgierski forint (ostatnie dane potwierdziły deflację) lokalnie jednak impuls ten pozostał ograniczony z uwagi na wzrost cen na rynku długu. Piątkowa sesja może okazać się kluczowa w zakresie nastrojów na złotym w kolejnych tygodniach – realne zagrożenie deflacyjne powoduje, iż rynek wycenia obecnie (FRA’s) możliwość interwencyjnych obniżek stóp już na lipcowym posiedzeniu RPP. Spekulacje te potwierdzone zostały wczoraj przez E. Chojną-Duch, która stwierdziła, że Rada „powinna rozważyć prawdopodobieństwo i konsekwencje obniżki stóp na lipcowym posiedzeniu”. Możliwość kolejnej, szybkiej obniżki stóp stanowi negatywny czynnik dla wyceny złotego, jednak potencjalne umocnienie obligacji z tego tytułu powinno w dużej mierze kompensować ten wpływ. W szerszym ujęciu wydaje się jednak, iż najbardziej prawdopodobnym scenariuszem w dalszym ciągu jest konsolidacji powyżej 4,1 EUR/PLN oraz 3,00 USD/PLN ze wskazaniem na próby osłabienia polskiej waluty i korekty ostatniego trendu spadkowego na parach.

Dane nt. inflacji w ujęciu CPI poznamy o godz. 14:00. Rynek spodziewa się wzrostu wskaźnika w ujęciu r/r do 0,4% z 0,3% uprzednio. Natomiast w przypadku ujęcia m/m oczekiwane jest 0,0% i to właśnie tutaj należy doszukiwać się potencjalnych sygnałów o możliwej deflacji w kolejnych miesiącach. Problem niskiej inflacji jest widoczny zarówno w regionie (Węgry) jak i Strefie Euro (ostatnie działania EBC mają na celu m.in. pobudzenie inflacji) stąd realne zagrożenie deflacją również w Polsce.

Z rynkowego punktu widzenia obserwujemy kontynuację spadków na parach x/PLN, co należy powiązać z dzisiejszymi danymi z polskiej gospodarki. Jeżeli scenariusz deflacyjny znajdzie potwierdzenie to zakładać można ruch w kierunku 4,13 PLN za euro oraz 3,3865 PLN za CHF. W przypadku pary USD/PLN znajdujemy się obecnie przy dość silnych oporach na 3,0358 PLN oraz 3,0485 PLN, które ograniczają potencjał wzrostu wyceny USD na tej parze.

Konrad Ryczko