Rynkowy konsensus zakłada obniżkę stopy referencyjnej do poziomu 0,1 proc., choć nie brakuje głosów wskazujących na cięcie o 5 pb. mniejsze. Z przeciwną sytuacją mamy do czynienia w przypadku stopy depozytowej. Mediana prognoz instytucji ankietowanych przez Bloomberg wynosi -0,1 proc., jednak kilkanaście z nich zakłada cięcie o 15 pb. W trakcie majowych obrad Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego nie podjęto decyzji o zmianie poziomu stóp procentowych, jednak prezes ECB Mario Draghi na konferencji prasowej po posiedzeniu zaznaczył, że jeśli zajdzie taka potrzeba, to w czerwcu możliwe jest obniżenie stóp. Naszym zdaniem ECB zdecyduje się na symetryczne obniżenie stóp procentowych, aby wesprzeć wzrost gospodarczy, który od trzech kwartałów znajduje się na podobnym poziomie. Choć nie można przyjąć zerowego prawdopodobieństwa uruchomienia programu skupu aktywów, ponieważ prezes Draghi dwa tygodnie temu na jednej z konferencji dotyczących bankowości centralnej wymienił instrumenty, które mogą zostać wykorzystane to zwiększenia podaży kredytu – w tym skup aktywów, to jednak zakładamy, że ECB nie jest jeszcze na to gotowy i poprzestanie na obniżce stóp. O 13:00 opublikowana zostanie decyzja Banku Anglii dotycząca stóp procentowych. Ze względu na dużą przewidywalność (stopy pozostaną bez zmian) oraz brak konferencji prasowej nie powinna ona mieć dużego znaczenia.

Błażej Kiermasz