Strata operacyjna wyniosła 90,20 mln zł wobec 204,16 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1663,68 mln zł w I kw. 2014 r. wobec 2179,06 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2014 r. wyniosła 0,11 mln zł wobec 0,08 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. W 2013 r. w kopalniach JSW wydobyto 13,6 mln ton węgla.