Bank Handlowy odnotował 247,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2014 r. wobec 355,43 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Jest to wynik lepszy od konsensusu rynkowego, który wynosił 211 mln zł. Analitycy ankietowani przez agencję ISBnews spodziewali się wyniku netto w zakresie 206-217 mln zł

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 293,08 mln zł wobec 327,09 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 157,00 mln zł wobec 163,63 mln zł rok wcześniej.

Według prognoz analityków z ośmiu biur maklerskich, wynik odsetkowy Banku Handlowego w I kwartale mógł wynieść od 294 do 316 mln zł, przy konsensusie na poziomie 301 mln zł. Wynik z opłat i prowizji ukształtował się, zgodnie z oczekiwaniami analityków, na poziomie od 153 do 160 mln zł, przy konsensusie na poziomie 157 mln zł.

Aktywa razem banku wyniosły 47.99 mld zł na koniec I kw. 2014 r. wobec 45.40 mld na koniec I kw. 2013 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2014 r. wyniósł 240,79 mln zł wobec 340,04 mln zł zysku rok wcześniej.