Grupa Azoty odnotowała 713,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2013 r. wobec 315,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 702,62 mln zł wobec 371,73 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9.821,00 mln zł w 2013 r. wobec 7.098,7 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2013 r. wyniósł 44,11 mln zł wobec 250,69 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.