Orange Polska zaproponuje akcjonariuszom wypłatę dywidendy gotówkowej za 2013 r. w wysokości 0,5 zł na akcję, podała spółka. Oznacza to utrzymanie poziomu sprzed roku, podkreślił operator w prezentacji.

W kwietniu ub.r. akcjonariusze Telekomunikacji Polskiej przeznaczyli na dywidendę 656,2 mln zł, co dało wypłatę w wysokości 0,50 zł na jedną akcję.

W 2013 r. Orange Polska miało 294 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 855 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 12.923 mln zł w porównaniu z 14.141 mln zł rok wcześniej.

Reklama

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to wiodący dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do internetu, telewizję oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP), a także świadczy usługi telefonii komórkowej, w tym usługi trzeciej generacji w standardzie UMTS oraz usługi oparte na technologii CDMA.