Poranny, wtorkowy handel na rynku złotego przynosi stabilizację kwotowań złotego po wczorajszym lekkim umocnieniu. Złoty wyceniany jest przez rynek następująco: 4,1736 PLN za euro, 3,0893 PLN wobec dolara amerykańskiego oraz 3,3870 PLN względem franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu wynoszą 4,375% w przypadku obligacji 10-letnich.

Początek tygodnia na rynku złotego przyniósł nieznaczne umocnienie w ślad za poprawą nastrojów na szerokim rynku. Podbicie kwotowań euro w stosunku do amerykańskiego dolara pozwoliło na wygenerowanie lekkiego odreagowania również na walutach CEE. Wszystkie ruchy miały miejsce jednak przy ograniczonej aktywności uczestników obrotu sugerując, iż inwestorzy czekają na wydarzenia makroekonomiczne zaplanowane w dalszej części tygodnia. Wśród inwestorów zagranicznych można dostrzec również zainteresowanie rekonstrukcją rządu w Polsce oraz planowanym debiutem akcji Energi, stąd wydarzenia te również traktować należ jako potencjalnie mogące odbić się na rynku złotego. W trakcie wczorajszego handlu MF podało, iż na zaplanowanej w środę aukcji zamiany zaoferuje od odkupu obligacje OK0114 i PS0414, a do sprzedaży WZ0119, DS1023, WZ0124.

W trakcie dzisiejszej sesji poznamy dane fundamentalne publikowane przez GUS dotyczące przeciętnego zatrudnienia i wynagrodzenia w październiku. Rynek szacuje dynamikę ww. wartości odpowiednio -0,2% r/r oraz 2,9% r/r, a więc podobnie jak w poprzednich miesiącach inwestorzy zakładają lekki spadek zatrudnienia połączony ze wzrostem wynagrodzeń. Równocześnie zaznaczyć należy, iż duża część rynku spodziewa się dalszej sukcesywnej poprawy na rynku pracy wraz z odbijającymi wskaźnikami koniunktury gospodarczej.

Z rynkowego punktu widzenia umocnienie złotego doprowadziło do wejścia pary EUR/PLN w zakres wahań 4,16-4,18 PLN. Sygnałem do dalszego ewentualnego umocnienia byłoby przełamanie dolnej bandy i pogłębienie ruchu do 4,15 EUR/PLN. Obecnie jednak bardziej prawdopodobnym scenariuszem wydaje się przejście w stan konsolidacji w tym zakresie, tym bardziej, iż rynek bazowy ma obecnie problemy z przekroczeniem okolic 1,3550 USD. W przypadku USD/PLN obserwujemy ruch w kierunku wsparcia na 3,077 PLN.

Konrad Ryczko