Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało 654 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2013 r. wobec 79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 881 mln zł wobec 1 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA wzrósł o 194% r/r osiągając ok. 1,5 mld zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6.213 mln zł w III kw. 2013 r. wobec 5.300 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2013 r. spółka miała 2.079 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 127 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 23.003 mln zł w porównaniu z 20.064 mln zł rok wcześniej. Grupa odnotowała znaczący (o 215%) wzrost wyniku EBITDA do 4,8 mld zł wobec 1,5 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, dzięki lepszym wynikom wszystkich segmentów.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2013 r. wyniósł 2.032 mln zł wobec 116 mln zł zysku rok wcześniej.

"To już kolejny kwartał, w którym notujemy nie tylko poprawę zysku netto, ale poprawę wyników we wszystkich segmentach naszej działalności. Podobnie jak w poprzednim kwartale, wpływ na wyniki miał znaczący wzrost wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego na dwóch naszych strategicznych inwestycjach" - powiedział wiceprezes PGNiG ds. finansowych Jacek Murawski, cytowany w komunikacie.

Dodał, że ponadto w magazynach gazu firma ma zgromadzony przed sezonem zimowym cały możliwy zapas. W tym roku, dzięki konsekwentnej realizacji inwestycji w rozbudowę podziemnych magazynów, jest to po raz pierwszy prawie 2,5 mld m3 gazu.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i zagranicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i zagranicą. W swojej spółce zależnej PGNiG Termika produkuje energię elektryczną i ciepło.