Co zrobi EBC

EBC nie ma jednego świetnego narzędzia, którego może użyć. Naszym zdaniem najlepsze byłoby kolejne LTRO. Zwiększyłoby ono stopień nadpłynności w sektorze, cumując oczekiwania co do przyszłych stóp do stopy depo i tym samym wspierając forward guidance. Obniżenie samej stopy depo na razie nie wchodzi w grę, EBC zrobi to tylko jeśli powróci ryzyko recesji lub ryzyko deflacji będzie poważne. Na rynku mówi się o obniżeniu stopy referencyjnej z 0,5 do 0,25%, choć oficjalny konsensus tego nie zakłada. To bardziej ruch psychologiczny, gdyż po tej stopie pożyczają jedynie małe banki, ale dla rynku nie byłby on bez znaczenia w odniesieniu do oczekiwań. Jeśli EBC wybierze którąkolwiek z tych opcji, w czwartek euro powinno tracić.

Bank Australii o za wysokim kursie dolara australijskiego

Bank Australii oczywiście pozostawił główną stopę procentową bez zmian (2,5%), lecz w dolar australijski spadł po posiedzeniu banku, gdyż jego szef Glenn Stevens stwierdził, że para AUDUSD jest na zbyt wysokich poziomach. Co więcej powiedział, że poziom ten uniemożliwia osiągnięcie równowagi przez gospodarkę Australii. Tak więc do shortowania AUDUSD zachęca już nie tylko sytuacja w Chinach, ale także sam prezes RBA

Dziś w kalendarzu

Dziś z publikowanych danych najważniejsze będą indeksy wyprzedzające do sektora usług na Wyspach i w USA. Oczywiście w indeksie ISM dla usług warto będzie wypatrywać subindeksu zatrudnienia, który może mieć wpływ na oczekiwania co do piątkowego odczytu danych o zmianie zatrudnienia.

Dział Analiz XTB