Biorąc pod uwagę ostatnie doniesienia o rekordowo wysokiej relacji europejskiego długu publicznego do PKB, który obecnie wynosi ponad 93%, to zdecydowanie optymistyczna perspektywa. Dla inwestorów znad Wisły coraz bardziej niepokojąca jest również sytuacja Polski, gdzie w ostatnich miesiącach wysokość długu publicznego przekroczyła 58% PKB.

Jak poinformował Eurostat, tylko w II kwartale jego wartość zwiększyła się o prawie 20 mld złotych. Jeśli dotychczasowe tempo wzrostu zostałoby utrzymane, już za rok wysokość zadłużenia Polski przekroczyłaby konstytucyjny limit 60%. W teorii ma temu jednak zapobiec – zaplanowana na 2014 rok – likwidacja części obligacyjnej OFE.

Dzisiejsza sesja zostanie zdominowana przez publikację indeksów PMI dla sektora przemysłowego i usługowego największych europejskich gospodarek. Popołudniu, zza Oceanu napłyną natomiast cotygodniowe informacje o sytuacji na tamtejszym rynku pracy.

dr Maciej Jędrzejak