Od początku tygodnia uczestnicy rynku wydają się czekać na dzisiejszy raport z amerykańskiego rynku pracy. Kurs EUR/USD porusza się w wąskim przedziale wahań 1,3650 – 1,3690. Niska zmienność panowała również na poniedziałkowych sesjach giełdowych. Indeks S&P 500 notowania zakończył w zasadzie bez zmian, a całą sesję poruszał się w przedziale +/- 0,2 proc.

Od rana lekko umacnia się polska waluta. Kurs EUR/PLN zniżkuje do 4,17, a USD/PLN poniżej 3,05. Uważamy, że niska zmienność utrzyma się do godziny 14:30, czyli do momentu publikacji zaległego raportu z amerykańskiego rynku pracy za wrzesień. Tradycyjnie powinien on wywołać dużą nerwowość oraz podnieść zmienność na rynku. Niemniej jednak sądzimy, że będzie to reakcja jedynie krótkoterminowa, a raport nie wpłynie istotnie na rynkowe oczekiwania odnośnie polityki Fed. Przemawia za tym m. in. znaczne opóźnienie publikacji danych i z drugiej strony stosunkowa bliskość publikacji najnowszych (8 listopada). Dziś ponadto z rodzimej gospodarki poznamy dynamikę sprzedaży detalicznej oraz stopę bezrobocia za wrzesień (10:00). Uważamy jednak, że dopóki inflacja utrzymywała będzie się poniżej dolnego odchylenia od celu NBP, poprawa danych z gospodarki nie będzie wywoływała oczekiwań na rychłe podwyżki stóp procentowych. To z kolei dodatkowo utwierdza nas w przekonaniu, że odczyt tradycyjnie nie wpłynie znacząco na notowania złotego.

Polska: ostatnie dane za wrzesień

Prognozujemy, że we wrześniu stopa bezrobocia utrzymała się na niezmienionym poziomie 13,0 proc. (jest to również konsensus rynkowy). Liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadnie o ok. 250 tys., wiec będzie to już siódmy z rzędu miesiąc spadku liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Utrzymanie się stopy bezrobocia na podobnym poziomie co miesiąc temu jest tylko pozorną poprawą jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że we wrześniu 2012 r. stopa bezrobocia była niższa o 0,6 pkt. proc., a stopa odsezonowana znów zacznie rosnąć. Oprócz tego poznamy dane o sprzedaży detalicznej. Poprawiające się Wskaźniki Ufności Konsumenckiej powinny wspomóc wzrost sprzedaży o 3,9 proc. r/r. Uważamy, że tradycyjnie dane z rodzimej gospodarki nie powinny wywołać istotnej reakcji na rynku walutowym.

USA: reakcja jedynie krótkoterminowa

Mediana rynkowych prognoz kształtuje się na poziomie 180 tys. nowych etatów w sektorze pozarolniczym. Dokładnie takie same oczekiwania były przed miesiącem. Sądzimy, że raport z rynku pracy nie powinien diametralnie wpłynąć na rynkowe oczekiwania. Od kilku miesięcy bowiem w danych o zmianie zatrudnienia utrzymuje się negatywny trend, a jedynie kilka miesięcy z rzędu wyraźnego przyrostu liczby etatów mogłoby skłonić Fed do ograniczania stymulacji gospodarki. Dlatego też reakcja po ewentualnym jednorazowym odczycie silnie odbiegającym od rynkowych szacunków może okazać się krótkotrwała – inwestorzy szukać będą potwierdzenia kierunku, który obierze rynek pracy, a na weryfikację mogą przecież liczyć relatywnie niedługo, bo już 8 listopada pod postacią danych za październik. Więcej na temat raportu z rynku pracy USA w dzisiejszej Opinii TMS: NFP od A do Z.

Szymon Zajkowski