Plan inwestycyjny Grupy na lata 2013-2015 zakłada znaczące zwiększenie mocy produkcyjnych, aby umożliwić Grupie elastyczną odpowiedź na rosnący popyt na jej produkty. Celem jest zwiększenie mocy produkcyjnych /zakup gruntu, maszyn i budowa nowego zakładu/tak, aby móc dotrzymać tempa rosnącemu popytowi krajowemu i zagranicznemu i utrzymać pozycję lidera jakościowego, poprzez przyszłe inwestycje w R&D.

Grupa szacuje, że w wyniku realizacji planu inwestycyjnego będzie mogła ponad trzykrotnie zwiększyć obecne zdolności wytwórcze, aby sprostać nadarzającym się okazjom rynkowym.

Całkowita wartość programu inwestycyjnego Peixin szacowana jest na 60 mln euro. Środki pozyskane z pierwszej oferty publicznej będą w całości przeznaczone na sfinansowanie inwestycji w ramach założonego plany, przypadających na nadchodzący rok. Pozostała część programu inwestycyjnego zostanie sfinansowana z bieżących zysków oraz dodatkowego finansowania, które zostanie pozyskane w przewidywalnej przyszłości.

Grupa jest producentem maszyn do produkcji artykułów higienicznych codziennego użytku. Sprzedaje swoje produkty pod marką "Peixin". Dzielą się one na cztery główne kategorie: maszyny do produkcji pieluch, maszyny do produkcji podpasek, maszyny do produkcji chusteczek higienicznych i inne maszyny.

Zakład produkcyjny Peixin znajduje się w Quanzhou, w prowincji Fujian w Chinach. Do 2016 r. Peixin planuje otwarcie dwóch nowych fabryk, które mają ponad trzykrotnie podwyższyć zdolności produkcyjne grupy.