Cena emisyjna akcji PKP Cargo dla inwestorów indywidualnych w rozpoczynającej się dziś pierwotnej ofercie publicznej wyniesie 74 zł, poinformował minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomir Nowak. Oferta obejmie 21.669.007 akcji (stanowiących 50% minus jedna wszystkich), co oznacza, że w przypadku, gdyby taka sama cena została przyjęta także dla inwestorów instytucjonalnych, wartość oferty wyniosłaby 1.603,5 mln zł netto.

"Cena emisyjna akcji PKP Cargo wyniesie 74 zł. (…) Liczę, że rynek odpowie na tą ofertę entuzjastycznie, bo to nasz narodowy czempion i jedna z największych spółek debiutujących na GPW" - powiedział Nowak podczas konferencji prasowej poświęconej prezentacji prospektu emisyjnego PKP Cargo.

Minister podkreślił, że debiut nie oznacza jeszcze końca restrukturyzacji, spółka musi nadal poprawiać swoje wskaźniki. Tylko to pozwoli skutecznie rywalizować z nr. 1 na europejskim rynku czyli Deutche Bahn.

Spółka zapowiadała w prospekcie, że cena maksymalna zostanie opublikowana jeszcze dzisiaj, natomiast ostateczna cena emisyjna miała zostać opublikowana 22 października.

Budowa księgi popytu potrwa od dziś do 22 października. W dniach 9-21 października odbędą się zapisy inwestorów indywidualnych. Na 22 października zaplanowano ustalenie ostatecznej liczby akcji oferowanych, ceny akcji oferowanych oraz liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach. Przyjmowanie zapisów inwestorów instytucjonalnych odbędzie się w dniach 23-25 października. Przydział akcji przewidywany jest na 28 października, a pierwszy dzień notowania akcji oraz PDA na GPW - na 31 października, podano w prospekcie.

Intencją PKP S.A. jest, aby do inwestorów indywidualnych trafiło 15% akcji oferowanych (przy czym akcjonariusz sprzedający po konsultacji i w uzgodnieniu z globalnymi koordynatorami zastrzega sobie prawo do zmiany tej liczby do 20%), podano także w materiale.

"Dla inwestorów indywidualnych będzie obowiązywać zasada 'maksymalnego przydziału'. Oznacza to, że na podstawie ważnych zapisów złożonych przez inwestorów indywidualnych zostanie określona maksymalna liczba akcji, które mogą zostać przydzielone Inwestorowi Indywidualnemu. Zapisy, które będą opiewały na mniejszą lub równą liczbę akcji zostaną zrealizowane w pełni, natomiast te, które będą przekraczały ten poziom zostaną zrealizowane na poziomie maksymalnego przydziału" - czytamy dalej.

Obecnie do PKP S.A. (akcjonariusz sprzedający) należy 100% kapitału zakładowego PKP Cargo. Po zakończeniu oferty (po uwzględnieniu rozwodnienia wynikającego z emisji akcji dla pracowników, zgodnie z podpisanym Paktem gwarancji pracowniczych), PKP S.A. pozostanie większościowym akcjonariuszem z udziałem powyżej 50%.