„Wziąwszy pod uwagę stopień zaostrzenia federalnej polityki fiskalnej Komitet dostrzega poprawę aktywności gospodarczej i kondycji rynku pracy, odkąd rok temu rozpoczął program skupu aktywów (...) Jednakże Komitet zdecydował się poczekać na więcej dowodów, iż postęp ten będzie trwały, zanim dokona modyfikacji tempa skupu aktywów” - czytamy we wrześniowym oświadczeniu. Znaczącej redukcji uległy za to oczekiwania członków FOMC względem dynamiki PKB – ich zdaniem, do końca roku amerykańska gospodarka będzie się rozwijać w tempie 2.0-2.3%. Oznacza to, że spadek stopy bezrobocia – do oczekiwanego poziomu 6.5% – będzie możliwy dopiero w 2014 roku. Do tego czasu stopy procentowe pozostaną na rekordowo niskim poziomie 0.25%.

Dzisiejsza sesja rozpoczęła się od opublikowania informacji o sytuacji ekonomicznej na Dalekim Wschodzie. Rano uwagę inwestorów przyciągnęło wystąpienie szefa BoJ – Hakuro Kurody. W ciągu dnia, poznamy dynamikę sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii (prognoza 0.4% m/m i 3/3% r/r), natomiast z USA napłyną dane dotyczące sumy złożonych wniosków o zasiłki (prognoza 330K) oraz liczby osób bezrobotnych (prognoza 2.900K).

dr Maciej Jędrzejak