Lubelski Węgiel Bogdanka odnotowała 72,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2013 r. wobec 71,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 100,72 mln zł wobec 95,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 448,15 mln zł w II kw. 2013 r. wobec 429,24 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2013 r. spółka miała 141,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 170,69 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 878,90 mln zł w porównaniu z 906,54 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. 2013 r. wyniósł 139,45 mln zł wobec 168,75 mln zł zysku rok wcześniej.

LW Bogdanka - notowana na GPW i wchodząca w skład indeksu największych spółek WIG20 - przewiduje, że realizacja jej planowanych inwestycyjnych pozwoli zwiększyć udział na rynku węgla kamiennego w Polsce do 12% w 2014 roku.