LPP odnotowało 139,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2013 r. wobec 111,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 186,79 mln zł wobec 156,07 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1741,81 mln zł w I poł. 2013 r. wobec 1418,05 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2013 r. wyniósł 120,48 mln zł wobec 120,50 mln zł zysku rok wcześniej.

Na koniec grudnia 2012 roku sieć detaliczna LPP liczyła 1077 sklepów odzieżowych, z czego: 344 Reserved, 295 CROPP, 259 House oraz 161 Mohito.