Główny ekonomista banku Societe Generale Jarosław Janecki wyjaśnia, że bez unijnych pieniędzy polski wzrost gospodarczy byłby słabszy.. Według szacunków jego instytucji, wsparcie z budżetu Unii Europejskiej może zwiększać polskie PKB o około 0,7 do 0,8 punktu procentowego.

Ekonomista wskazuje, że dzięki unijnemu budżetowi politycy muszą planować państwowe wydatki w sposób bardziej długoterminowy. Jarosław Janecki wskazuje, że rządzący muszą skupić się także na wydatkowaniu pieniędzy na infrastrukturę, a nie tylko na bieżącą konsumpcję.

Wśród 6 programów ogólnopolskich najwięcej środków (ponad 24 miliardy euro) będzie przeznaczonych na Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Ponad 28 miliardów euro trafi do 16 regionalnych programów operacyjnych, najwięcej do województwa śląskiego (ponad 3 miliardy Euro), najmniej do lubuskiego (około 813 milionów euro).