Początek nowego tygodnia na rynku złotego przynosi stabilizację kwotowań polskiej waluty w rejonie piątkowych minimów. Złoty wyceniany jest przez rynek następująco: 4,3020 PLN za euro, 3,3564 PLN wobec dolara amerykańskiego oraz 3,4724 PLN względem franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu ustabilizowały się blisko granicy 4,00%.

Końcówka minionego tygodnia przyniosła realizację negatywnego scenariusza dla złotego, gdzie lepsze dane z amerykańskiego rynku pracy umocniły oczekiwania co do ograniczenia programu QE przez FED w kolejnych miesiącach. Inwestorzy przystąpili do wyprzedaży polskiego długu (głównie 10-letnie obligacje benchmarkowe) oraz zamykania pozycji na złotym. Analogiczny scenariusz obserwowaliśmy na większość walut związanych z emerging markets, gdzie skokowo umacniał się amerykański dolar. Pomimo, iż RPP teoretycznie zakończyła cykl obniżek stóp procentowych to perspektywy co do zacieśniania polityki monetarnej w USA powodują, że kapitał zmuszony jest do wycofywania kapitału z krajów o realnie wysokich stopach procentowych. Zamkniecie tygodniowej świecy powyżej 4,30 PLN za euro wskazuje, iż kapitał zagraniczny niechętnie przystępować będzie do gry na umocnienie polskiej waluty w najbliższych tygodniach.

W rozpoczynającym się tygodniu warto zwrócić uwagę na dzisiejszą publikację dot. raportu nt. inflacji przez NBP. Ostatnia decyzja RPP o obniżeniu kosztu kredytu podparta została założeniem, iż inflacja w kolejnych kwartałach utrzymywać się będzie poniżej celu inflacyjnego. Dodatkowo istotny wpływ na rynek mogą wywrzeć piątkowe dane dot. bilansu płatniczego w maju. Przypomnijmy, iż kwietniowa publikacja okazała się pozytywnym zaskoczeniem przyjmując jedną z najwyższych wartości w historii (nadwyżka 468 mln EUR w zakresie salda obrotów bieżących).

Z rynkowego punktu widzenia piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy potwierdziły negatywny scenariusz dla złotego, gdzie inwestorzy obecnie nie są skłoni do nabywania przecenionych polskich aktywów. Po burzliwej piątkowej sesji najbardziej prawdopodobnym scenariuszem wydaje się jednak stabilizacja z lekkim wskazaniem na możliwość nieznacznej korekty. W szerszym ujęciu wydaje się, iż ruch w kierunku 4,40 EUR/PLN oraz 3,46 USD/PLN będzie jedynie kwestią czasu.

Konrad Ryczko