Ostatnie kilkanaście godzin handlu na rynku złotego przebiega pod znakiem niskiej aktywności rynku i małych obrotów. Inwestorzy nie zareagowali znacząco na wczorajsze lepsze wskazanie z gospodarki polskiej, gdzie przemysłowy indeks PMI wyniósł 49,3 pkt. wobec 48,3 pkt. oczek. Wskazuje to, iż zgodnie z założeniem kluczowymi czynnikami dla polskiej waluty w obecnym tygodniu będą: jutrzejsza decyzja RPP w zakresie stóp procentowych oraz kolejne dane z amerykańskiej gospodarki. Wpływ na rynek prawdopodobnej decyzji o obniżeniu stopy o 25pb. będzie krótkotrwały z uwagi na fakt, iż to obawy co do przyszłych działań FED są obecnie kluczowym czynnikiem warunkującym wyceny walut emerging markets.

W trakcie dzisiejszej sesji brak jest znaczących publikacji z kraju. Ewentualnymi wskazaniami na które warto zwrócić uwagę są publikowane popołudniu dane fundamentalne z USA (m.in. zamówienia na dobra trwałe za maj) oraz wystąpienie szefa FED z Nowego Jorku (W. Dudley), który niedawno wypowiadał się w sposób negatywny co do możliwości zakończenia programu QE. Tradycyjnie ww. wydarzenia rozpatrywane będą przez uczestników rynku w świetle ewentualnych działań FED w kolejnych miesiącach i w związku z tym będą wiązały się z wahaniami wyceny amerykańskiej waluty na rynku.

Z rynkowego punktu widzenia trwa konsolidacji powyżej zakresu 4,28-4,30 EUR/PLN. Inwestorzy czekają już na jutrzejszą decyzję RPP, ale również na sygnał ze strony rynku bazowego, gdzie eurodolara od pięciu sesji testuje okolice wsparcia na 1,30 USD.

Konrad Ryczko