Zarząd GPW postanowił wprowadzić do obrotu giełdowego 28 czerwca na rynku podstawowym 43.305.593 akcji zwykłych spółki AviaAM Leasing o wartości nominalnej 1lit litewski (LTL) i notować akcje spółki, podała Giełda w komunikacie.

W ramach pierwszej oferty publicznej AviaAM Leasing przydzieliła inwestorom 14 018 754 akcji (13 857 790 akcji nowej emisji i 160 964 akcji istniejących), reprezentujących 32,37% w podwyższonym kapitale. Przy cenie 8 zł za jedną akcję wartość publicznej oferty wyniosła ponad 112 mln zł, a kapitalizacja spółki po ofercie wyniosła ok. 346 mln zł.

AviaAM Leasing jest międzynarodową zintegrowaną grupą zajmującą się leasingiem, obrotem i zarządzaniem używanymi samolotami komercyjnymi. W portfelu Grupy znajduje się obecnie 20 maszyn (w tym jeden we współwłasności): cztery Boeingi 737-300, sześć Boeingów 737-500, jeden Boeing 757-200 i dziewięć Bombardierów CRJ200. Większość z nich jest wyleasingowana pięciu liniom lotniczym z Rosji, Tadżykistanu, Kazachstanu, Litwy oraz Włoch.

W 2012 roku Grupa zanotowała skonsolidowane przychody na poziomie 60,2 mln USD, a zysk netto na poziomie 19,6 mln USD. W ubiegłym roku 52% przychodów pochodziło z leasingu samolotów, a pozostałe 48% ze sprzedaży samolotów.