System SORBNET2 to „kręgosłup” systemu płatniczego w Polsce, bowiem bez jego sprawnego i niezawodnego działania niemożliwe byłoby działanie innych kluczowych systemów płatności w złotych, w tym systemu ELIXIR.

System SORBNET2 jest najważniejszym polskim systemem płatności, w którym rozliczane są operacje polityki pieniężnej, transakcje międzybankowe z rynku finansowego i wysokokwotowe zlecenia klientowskie, a także odbywa się rozrachunek innych systemów płatności (m.in ELIXIR). W 2012 roku w systemie SORBNET zrealizowanych zostało 3,0 mln zleceń o łącznej wartości 67,8 bln złotych, co daje dziennie średnio 11,8 tys. zleceń na łączną wartość blisko 270 mld złotych.

Obroty w systemie SORBNET rosły dynamicznie przez cały czas jego funkcjonowania, m.in. w ciągu ostatnich pięciu lat liczba przetworzonych zleceń rosła rocznie średnio o 15%, a ich wartość o 11%. Nowy system SORBNET2, podobnie jak jego poprzednik, jest systemem typu RTGS (ang. Real Time Gross Settlement), w którym zlecenia płatnicze realizowane są zgodnie z zasadą rozrachunku brutto (przetwarzanie zleceń pojedynczo, tj. bez ich wzajemnego kompensowania) oraz zasadą rozrachunku w czasie rzeczywistym (przetwarzanie zleceń na bieżąco w ciągu dnia, a nie w wyznaczonych momentach dnia).

Dzięki uruchomieniu SORBNET2 nie tylko nastąpiło unowocześnienie polskiego systemu RTGS, ale także poprawiło się bezpieczeństwo jego działania. Przejście na rozwiązania oferowane przez międzynarodową sieć telekomunikacyjną SWIFT oraz zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych zwiększyło niezawodność funkcjonowania systemu oraz jego wydajność, a w efekcie także bezpieczeństwo i efektywność obrotu międzybankowego. Oparcie komunikacji systemu SORBNET2 na sieci SWIFT ma również doprowadzić do dostosowania wszystkich polskich banków do rozwiązań telekomunikacyjnych przyjętych w globalnych systemach płatności.

W nowym systemie SORBNET2 uczestniczy 48 banków, Narodowy Bank Polski, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Dzięki zastosowaniu międzynarodowych standardów w zakresie rozwiązań telekomunikacyjnych, w przyszłości w tym systemie będą mogły uczestniczyć także podmioty zagraniczne.