Produkcja przemysłowa odnotowała wzrost (w ujęciu r/r) w kwietniu i wobec spadku w poprzednim miesiącu. Według ekonomistów ankietowanych przez agencję ISBnews, produkcja zwiększyła się w ostatnim miesiącu średnio o 3,2% r/r. Jednocześnie deflacja cen producentów (PPI) uległa wyraźnemu przyspieszeniu - według analityków, wskaźnik spadł w ostatnim miesiącu średnio o 1,4% r/r.

Jedenastu analityków ankietowanych przez ISBnews szacowało wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w kwietniu na 1,5-5,9% przy średniej w wysokości 3,16% wzrostu (wobec spadku o 2,9% r/r w marcu br.).

Według nich, produkcja budowlana w ostatnim miesiącu odnotowała spadek o ok. 16,18% (prognozy od -11,9% do -19,8%) wobec spadku o 18,5% r/r w marcu.

Ekonomiści spodziewają się, że deflacja producentów w ostatnim miesiącu wyniosła od 0,9% r/r do 1,8% r/r, przy średniej na poziomie 1,42% r/r (wobec -0,6% r/r w marcu).

Główny Urząd Statystyczny (GUS) poda dane o produkcji i PPI za kwiecień we wtorek, 21 maja, o godz. 14.00.