Po serii rekordów, poniedziałek przyniósł niewielkie ochłodzenie nastrojów na głównych giełdach. Warszawski parkiet starał się nie mu ulegać. Najlepiej udało się to wskaźnikowi naszych średnich spółek.

Poniedziałkowa sesja przebiegała pod znakiem niewielkich zmian warszawskich indeksów. WIG20 przez większą część dnia oscylował wokół poziomu piątkowego zamknięcia, odchylając się od niego o zaledwie kilka punktów. Siły byków i niedźwiedzi były więc wyrównane, choć niewielką przewagę miały te ostatnie. Sytuacja w pozostałych segmentach rynku była bardziej zróżnicowana. Wskaźnik średnich spółek po początkowej zwyżce o 0,4 proc., z czasem zwiększał jej skalę. W najlepszym momencie zyskiwał 1,2 proc., choć poziomu tego nie był w stanie utrzymać zbyt długo. Z kolei sWIG80 po neutralnym starcie i niemal trzygodzinnym marazmie, poszedł bardziej zdecydowanie w dół, tracąc wczesnym popołudniem 0,6 proc.

W gronie blue chips początkowo zmiany kursów były niewielkie. Wyjątek stanowiły zniżkujące o ponad 4 proc. walory Eurocash. Z czasem jednak strata została w większej części zniwelowana i spadek nie przekraczał 1 proc. Szybko pogarszała się sytuacja JSW. Akcje spółki przed południem traciły ponad 2,5 proc. Do końca dnia spadek przekraczał 2 proc. Papiery od połowy marca konsekwentnie tracą na wartości, łącznie o prawie 20 proc. i osiągnęły poziom najniższy od października 2011 r. W przeciwnym kierunku poruszały się walory Telekomunikacji Polskiej.

Po neutralnym początku handlu systematycznie zwyżkowały, rosnąc po południu o ponad 2 proc. Akcje PKO w pierwszej części handlu niemal nie reagowały na ogłoszenie wyników spółki za pierwszy kwartał. Okazały się one zgodne z oczekiwaniami, jednak niższe o jedną czwartą niż w pierwszym kwartale 2012 r. Po południu kurs zniżkował o kilka dziesiątych procent.

Wśród średnich firm sięgającym 15 proc. wzrostem wyróżniały się akcje Polimeksu. Spółka pozytywnie zaskoczyła wynikami za pierwszy kwartał. Strata była o niemal połowę niższa niż oczekiwano. Na poziomie operacyjnym zysk wyniósł prawie 33 mln zł. Po prawie 4 proc. w górę szły walory Azotów Tarnów, LPP i Kogeneracji. Niemal 7 proc. zyskiwały papiery Kopeksu. Na szerokim rynku prawie 10 proc. zniżkę notowały akcje City Interactive. Chwilami o 14 proc. w górę szły papiery Monnari, osiągając poziom najwyższy od października 2010 r.

Na głównych giełdach europejskich dominowały lekko korekcyjne nastroje. Największą przewagę podaż uzyskała przed południem. W najgorszym momencie wskaźnik w Paryżu zniżkował o 0,5 proc., DAX tracił 0,7 proc., a FTSE spadał o 0,4 proc. W drugiej części dnia indeksy odrobiły sporą część strat.

Sytuacji na rynkach nie zmieniły dane zza oceanu. Okazały się one zbliżone do oczekiwań analityków. Sprzedaż detaliczna wzrosła w marcu o 0,1 proc., podczas gdy spodziewano się jej spadku o 0,3 proc. Bez uwzględnienia samochodów zmniejszyła się o 0,1 proc., czyli zgodnie z oczekiwaniami.

Handel na Wall Street rozpoczął się od niewielkich, sięgających 0,2 proc. spadków.

WIG20 i WIG zyskały ostatecznie po 0,7 proc., mWIG40 wzrósł o 0,9 proc., a sWIG80 o symboliczne 0,04 proc. Obroty wyniosły blisko 620 mln zł.

Roman Przasnyski