Grupa Azoty odnotowała 379,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2013 r. wobec 161,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Jest to wynik lepszy od konsensusu rynkowego, który wynosił 144 mln zł. Analitycy ankietowani przez agencję ISBnews spodziewali się wyniku netto w zakresie 106-169 mln zł

Zysk operacyjny wyniósł 419,07 mln zł wobec 240,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2677,55 mln zł w I kw. 2013 r. wobec 1905,71 mln zł rok wcześniej.

Według analityków, spółka mogła osiągnąć zysk operacyjny w wysokości 161-216 mln zł, przy konsensusie na poziomie 199 mln zł. Szacowali oni, że przychody spółki w ostatnim kwartale wyniosły 2591 - 2689 mln zł, przy konsensusie na poziomie 2652 mln zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2013 r. wyniósł 54,31 mln zł wobec 78,77 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Azoty jest jedną z największych w europejskiej branży chemicznej, obecna jest w sektorze tworzyw konstrukcyjnych, nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a także alkoholi OXO i plastyfikatorów. Jednostką dominującą są Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2008 roku. Zgoda Komisji Europejskiej na włączenie do grupy Azoty ZA Puławy wydana została 18 stycznia 2013 r.