Jest to wynik lepszy od konsensusu rynkowego, który wynosił 58 mln zł. Analitycy ankietowani przez agencję ISBnews spodziewali się wyniku netto w zakresie 51-71 mln zł.

Zysk operacyjny wyniósł 87,44 mln zł wobec 119,30 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 430,76 mln zł w I kw. 2013 r. wobec 477,30 mln zł rok wcześniej.

Według analityków, spółka mogła osiągnąć zysk operacyjny w wysokości 62-92 mln zł, przy konsensusie na poziomie 72 mln zł zysku. Szacowali oni, że przychody spółki w ostatnim kwartale wyniosły 429-452 mln zł, przy konsensusie na poziomie 440 mln zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2013 r. wyniósł 67,86 mln zł wobec 97,00 mln zł zysku rok wcześniej.

LW Bogdanka, notowana na GPW i wchodząca w skład indeksu największych spółek WIG20 - przewiduje, że realizacja jej planowanych inwestycyjnych pozwoli zwiększyć udział na rynku węgla kamiennego w Polsce do 12% w 2014 roku.