Zysk operacyjny wyniósł 282,49 mln zł wobec 356,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2.933,81 mln zł w I kw. 2013 r. wobec 2.905,50 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2013 r. wyniósł 586,37 mln zł wobec 0,24 mln zł zysku rok wcześniej.

"W pierwszym kwartale 2013 roku Grupa sprzedała łącznie 7,2 TWh energii elektrycznej do ponad 2,9 mln klientów, zarówno gospodarstw domowych jak i przedsiębiorców" - głosi raport.

Na dzień 31 marca 2013 roku, całkowita osiągalna moc elektryczna w elektrowniach Grupy wynosiła około 1,1 GW, co stanowiło około 3% łącznej osiągalnej mocy wytwórczej w Polsce. W I kw. 2013 roku Grupa wytworzyła netto 1,2 TWh energii elektrycznej, co stanowiło 3% udziału w rynku wytwarzania w Polsce, podała także Energa.