Przed nami tydzień, w którym powinniśmy dowiedzieć się jak bardzo zdeterminowana jest Rada Polityki Pieniężnej w dalszym obniżaniu stóp procentowych. Ich koledzy z Europejskiego Banku Centralnego w zeszłym tygodniu podjęli decyzję o sprowadzeniu stóp procentowych do najniższego poziomu w historii. Decyzja członków naszej RPP nie jest przesądzona, a wręcz można dostrzec mocne rozbieżności pomiędzy oczekiwaniem ekonomistów, uczestnikami rynku finansowego.

Zaledwie kliku na ponad dwudziestu ankietowanych ekonomistów zakłada, że na najbliższym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy. Spośród nich są również głosy o kolejnej obniżce aż o 50 punktów bazowych. Rynek poprzez notowania FRA dyskontuje obniżki w ciągu najbliższych 12 miesięcy aż o 100 punktów.

Oczekiwania rynku do dalszej obniżki stóp potwierdzają również zarządzający portfelami obligacji w funduszach oraz „traderzy" obligacji w bankach. Ceny polskich obligacji skarbowych osiągają w ostatnich dniach kolejne rekordy. Na rynku walutowych Złotówka porusza się w okolicach 4.15 do Euro. Zakładać należy, że obniżenie stóp procentowych na majowym posiedzeniu mogłoby osłabić rodzimą walutę.