Początek nowego tygodnia na rynku złotego przynosi neutralne otwarcie na parach związanych z polską walutą. Złoty wyceniany jest przez rynek następująco: 4,1389 PLN za euro, 3,1504 PLN wobec dolara amerykańskiego oraz 3,3714 PLN względem franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu wynoszą 3,146% w przypadku obligacji 10-letnich oraz 2,594% w przypadku długu o 2-letnim terminie zapadalności.

Wydarzeniem minionego tygodnia, co znalazło odzwierciedlenie również na rynku złotego, była decyzja EBC dot. obniżenia stóp procentowych o 25pb. (stopa referencyjna) przy jednoczesnym utrzymaniu stopy depozytowej na poziomie 0,0%. W przypadku złotego, zgodnie z prognozą, przełożyło się to na proporcjonalną reakcję na zmiany kwotowań eurodolara. Złoty po decyzji umocnił się o ok. 2,5gr wobec euro przy jednoczesnej stabilizacji w stosunku do amerykańskiego dolara.

Taką reakcję krajowej waluty tłumaczyć należy przede wszystkim ograniczoną aktywnością uczestników rynku co znalazło odzwierciedlenie również w dynamicznym umocnieniu cen polskiego długu. Z drugiej strony teoretycznie obniżenie stopy przez EBC powinno wspierać waluty emerging markets z uwagi na zwiększony poziom różnicy dyferencjału stóp procentowych, co przekładać się może na zwiększone zakupy (tzw. carry trade). W praktyce jednak stopa depozytowa dla Banków w dalszym ciągu pozostaje na poziomie 0,0%, więc decyzja o obniżeniu stopy referencyjnej jest w tym zakresie mało istotna. Równocześnie po okresie obniżonej aktywności rynku informację zwrotną o nastrojach na kwotowaniach złotego otrzymamy dopiero po rozpoczęciu handlu podczas sesji europejskiej i napływie pierwszych zleceń z Londynu.

W rozpoczynającym się tygodniu będziemy świadkami środowej decyzji RPP w zakresie stóp procentowych. Rynek spodziewa się, iż koszt kredytu się nie zmieni, jednak komunikat po posiedzeniu wskaże na możliwość obniżenia stóp w trakcie kolejnych miesięcy. Dodatkowo pierwszy rynkowy test nastrojów po posiedzeniu odbędzie się już w czwartek, kiedy mieć będzie miejsce aukcja obligacji skarbowych. Podsumowując, po zdyskontowaniu decyzji EBC, na rynku złotego i długu ponownie powinna rozpocząć się gra pod dalsze możliwe obniżki stóp w wykonaniu RPP.

Z rynkowego punktu widzenia kwotowania złotego ponownie powróciły do konsolidacji powyżej zakresu 4,125 EUR/PLN, który stanowi istotne wsparcie. Równocześnie górną barierą pozostają okolice 4,1625 EUR/PLN. Dopiero ewentualne wybicie z tego zakresu stanowić będzie średnioterminowy impuls dla kwotowań złotego. Spadkowy układ rynku bazowego wskazuje, iż bardziej ryzykowne aktywa w ciągu najbliższych tygodni mogą znajdować się pod presją. Z drugiej strony należy pamiętać o stabilizującej funkcji polskiego rynku długu, stąd w nadchodzącym tygodniu należy przede wszystkim obserwować grę na tej klasie aktywów pod kolejną decyzję RPP.

Konrad Ryczko