„Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A informuje, że w dniu 24 kwietnia 2013 roku rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę, w której negatywnie oceniła decyzję zarządu, (…), o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu PGNiG przeznaczenia zysku bilansowego za 2012 rok w kwocie 1.918.481.599,73 zł na zwiększenie kapitału zapasowego spółki, a także o rekomendowaniu przeznaczenia zysku zatrzymanego w kwocie 625.926.472,51 zł na zwiększenie kapitału zapasowego spółki" – podano w komunikacie. 

Akcjonariusze PGNiG podjęli dziś uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach zwyczajnego walnego zgromadzenia do 22 maja. 

Podczas walnego zgromadzenia PGNiG w maju głosowane będą uchwały dotyczące m.in. absolutorium dla członków zarządu i rady nadzorczej PGNiG oraz podziału zysku za 2012 rok. 

Premier Donald Tusk zapowiadał w ub. tygodniu, że oczekuje od nowego ministra skarbu Włodzimierza Karpińskiego wyciągnięcia konsekwencji personalnych wobec zarządu PGNiG, który nie informował o swoich działaniach w kwestii projektu Jamal-Europa-2 poprzedniego ministra skarbu Mikołaja Budzanowskiego.

PGNiG jest obecne na GPW od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i zagranicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i zagranicą. W swojej spółce zależnej PGNiG Termika produkuje energię elektryczną i ciepło.