Telekomunikacja Polska (TPSA) odnotowała 81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2013 r. wobec 242 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Jest to wynik lepszy od konsensusu rynkowego, który wynosił 56 mln zł. Analitycy ankietowani przez agencję ISBnews spodziewali się wyniku netto w zakresie 33-91 mln zł.

Zysk operacyjny wyniósł 241 mln zł wobec 404 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3.267 mln zł w I kw. 2012 r. wobec 352 mln zł rok wcześniej.

Reklama

Według analityków, spółka mogła osiągnąć zysk operacyjny w wysokości 184-257 mln zł, przy konsensusie na poziomie 222 mln zł. Szacowali oni, że przychody spółki w ostatnim kwartale wyniosły 3148-3255 mln zł, przy konsensusie na poziomie 3218,1 mln zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2013 r. wyniósł 707 mln zł wobec 108 mln zł zysku rok wcześniej.

TPSA i zależny od niej PTK Centertel są wiodącymi dostawcami usług telekomunikacyjnych w Polsce pod marką Orange. TPSA dostarcza m.in. usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do internetu, telewizję oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). PTK Centertel świadczy usługi telefonii komórkowej, w tym usługi trzeciej generacji w standardzie UMTS oraz usługi oparte na technologii CDMA.