Pierwotna oferta publiczna Energi może realnie odbyć się w czerwcu-lipcu (wcześniej planowano ją na II kw. br.), jednak wcześniej Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) chce przeanalizować wpływ nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) na wycenę spółki, poinformował wiceminister skarbu Paweł Tamborski.

"IPO Energi jest realne w czerwcu, lipcu. Jednak chcemy wcześniej przeanalizować co będzie z ustawą o OZE o jej wpływie na wycenę" - powiedział Tamborski dziennikarzom w kuluarach konferencji KBC Securities "CEE Mining Conference".

Premier Donald Tusk zapowiadał niedawno, że rząd zajmie się projektem ustawy o OZE w przyszłym tygodniu. Wiceminister dodał, że najgorsza jest niepewność, a jego zadaniem jest jak najlepiej sprzedać spółkę.

"Nadal jednak przychodzą inwestorzy branżowi i nadal taką opcję sprzedaży, oczywiście, bierzemy pod uwagę" - powiedział Tamborski. Kilka dni temu Tamborski informował, że w ofercie publicznej Energi będzie brane pod uwagę także podwyższenie kapitału.

Wcześniej przedstawiciele MSP zapowiadali, że Skarb Państwa chce zaoferować poniżej 35% akcji Energi w pierwotnej ofercie publicznej, którą planuje zakończyć w II kw. br. Skarb Państwa ma obecnie 85% akcji spółki.

Głównymi obszarami działalności Grupy Energa są: wytwarzanie, obrót i dystrybucja energii elektrycznej i ciepła. Energa dostarcza energię elektryczną dla ponad 2,9 mln klientów, Grupa jest operatorem systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej na obszarze 75 tys. km kw. i eksploatuje ponad 191 tys. km linii elektrycznych, którymi przesyła ponad 20 TWh energii rocznie. Udział w rynku dystrybucji i sprzedaży wynosi około 16%, w rynku wytwarzania - niemal 3%.