Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) zdecydował o wycofaniu z obrotu giełdowego akcji spółki Hydrobudowa Polska z po zakończeniu sesji w czwartek, 28 marca 2013 r., podała spółka w komunikacie. Powodem decyzji GPW jest upadłość likwidacyjna spółki.

"Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych informuje, że z końcem dnia 28 marca 2013 r. upływa 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego spółki Hydrobudowa Polska z postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu na postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku spółki" - głosi komunikat.

"Z upływem tego terminu, z mocy prawa następuje skutek zaprzestania podlegania przez emitenta obowiązkom wynikającym z powyższej ustawy, powstałym w związku z dopuszczeniem jego akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wycofanie akcji spółki z obrotu na tym rynku" - czytamy dalej.

Grupa Kapitałowa Hydrobudowa Polska składa się z jednostki dominującej Hydrobudowa Polska S.A w upadłości likwidacyjnej oraz spółki zależnej Przedsiębiorstwo Robót Górniczych „METRO" Sp. z o.o.