Wybuchowe nagłówki w prasie obwieszczały rychłą niewypłacalność Cypru i wyrzucenie go ze strefy euro, co odciągnęło uwagę inwestorów od sytuacji politycznej we Włoszech. W Stanach komitet monetarny FOMC pozostawił politykę monetarną na dotychczasowym poziomie i dał do zrozumienia, że pracuje nad strategią wyjścia z trwającego obecnie programu skupu aktywów.

FED podkreślił jednak, że dotychczasowa bardzo luźna polityka monetarna zostanie utrzymana do momentu wyraźnej poprawy sytuacji gospodarczej w kraju. Funt brytyjski umocnił się znacząco, podbudowany dobrymi danymi gospodarczymi, zapiskami z posiedzenia Banku Anglii i stanem realizacji budżetu, pozostawiającym działania oszczędnościowe na dotychczasowym poziomie. Ciężar wydarzeń na Cyprze, sytuacja we włoskiej polityce, posiedzenie FOMC i wydarzenia z Wielkiej Brytanii sprawiły, że wielu inwestorów pozostało w minionym tygodniu poza rynkiem. W Azji nowy prezes Banku Japonii powiedział, że jest wciąż zdeterminowany by walczyć z deflacją dodrukiem pieniądza, jednak sam dodruk może nie być wystarczającym środkiem. W rezultacie jen osłabiał się. Z kolei dobre dane o wzroście gospodarczym z Nowej Zelandii wpłynęły na wyraźne umocnienie się NZD.

Wydarzenia w bieżącym tygodniu

W tym tygodniu złoty zanotował jednomiesięczne minimum wobec euro i czteromiesięczne wobec dolara. Dane gospodarcze z naszego rynku nie były w stanie wiele pomóc. Inflacja netto i wydajność przemysłu wypadły poniżej oczekiwań. Dane pozostawiły szeroko otwarte drzwi dla dalszych cięć stóp procentowych w tym roku. Dane o wynagrodzeniach można po części uznać za anomalię. Płace silnie wzrosły, łamiąc trend jednak inwestorzy uznali to za wydarzenie jednorazowe. W minionym tygodniu poznaliśmy zdanie kilku członków RPP na temat dalszej polityki monetarnej. Jeden z nich powiedział, że Rada powinna utrzymać wyczekującą postawę aż do lipca, kiedy to opublikowane zostaną nowe projekcje wzrostu gospodarczego i inflacji. Inni bankierzy sugerowali, że tak długi czas oczekiwania nie będzie potrzebny gdyby dane gospodarcze nie sprostały oczekiwaniom NBP. Dodatkowym czynnikiem osłabiającym złotego były wydarzenia na Cyprze, które ograniczyły apetyt na ryzyko wśród inwestorów. 

Agnieszka Durlej, Client Group Manager Western Union Business Solutions Polska