Zysk operacyjny wyniósł 2.609 mln zł wobec 466 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8.666 mln zł w IV kw. 2012 r. wobec 6.973 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-IV kw. 2012 r. spółka miała 2.234 mln zł skonsolidowanego zysku netto (ogółem) w porównaniu z 1.755 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 28.730 mln zł w porównaniu z 23.004 mln zł rok wcześniej.

W całym 2012 r. PGNiG odnotowało 2.236 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 1.756 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w całym 2012 r. wyniósł 1.918 mln zł wobec 1.733 mln zł zysku rok wcześniej.

PGNiG jest obecne na GPW od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i zagranicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i zagranicą. W swojej spółce zależnej PGNiG Termika produkuje energię elektryczną i ciepło.