Krótkoterminowy rating IDR UniCredit został podtrzymany na poziomie F2, a rating wsparcia - na poziomie 2.

Tydzień temu Fitch Ratings obniżył długoterminowe ratingi podmiotu (IDR) Włoch dla długu w walutach obcych i krajowej do BBB+ z A-. Perspektywa ratingów jest negatywna.