Cyfrowy Polsat odnotował 121,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2012 r. wobec 76,30 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie rocznym.

Zysk operacyjny wyniósł 175,45 mln zł wobec 143,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 447,35 mln zł w IV kw. 2012 r. wobec 415,52 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-IV kw. 2012 r. spółka miała 598,30 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 160,19 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1.734,80 mln zł w porównaniu z 1.594,87 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-IV kw. 2012 r. wyniósł 529,84 mln zł wobec 156,09 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupę kapitałową tworzą spółki: Cyfrowy Polsat - największa w Polsce i czwarta co do wielkości w Europie platforma satelitarna oraz Telewizja Polsat - wiodący nadawca komercyjny w Polsce. Cyfrowy Polsat jest notowany na GPW od 2008 r.