Skorygowana skonsolidowana strata netto Netii wyniosła w IV kw. 2012 roku 35,65 mln zł wobec 64,39 mln zł zysku rok wcześniej.

Strata operacyjna wyniosła 65,21 mln zł wobec 236,19 mln zł zysku rok wcześniej. Wyłączając pozycje jednorazowe, zysk operacyjny EBIT wyniósłby 25,2 mln zł w IV kw. 2012 r. w porównaniu do 36,4 mln zł w III kw. 2012 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 519,53 mln zł w IV kw. 2012 r. wobec 426,72 mln zł rok wcześniej.

"Przychody z działalności telekomunikacyjnej spadły o 1% do 513,8 mln zł w IV kw. 2012 r. w porównaniu do 518,6 mln zł w III kw. 2012 r. Przychody z bezpośrednich usług głosowych spadły o 2% kwartał-do-kwartału do 227,5 mln zł z poziomu 233,0 mln zł w III kw. 2012 r. na skutek spadku bazy klientów. Przychody z transmisji danych spadły o 0,5% pomiędzy kolejnymi kwartałami do 189,0 mln zł w IV kw. 2012 r. z 189,9 mln zł w III kw. 2012 r. w wyniku spadku bazy klientów" - czytamy w komunikacie spółki. 

Przychody z tytułu usług dla innych operatorów wzrosły się w porównywanym okresie o 3% lub 1,8 mln zł w związku z wyższymi przychodami z tytułu terminacji ruchu, podano także.

Netia zaznacza, że wyniki za 2011 r. uwzględniają 2 tygodnie konsolidacji Grupy Dialog i spółki Crowley, które zostały nabyte odpowiednio 16 i 14 grudnia 2011 r. Z kolei wyniki za 2012 r. uwzględniają już pełny okres konsolidacji tych spółek.

W okresie I-IV kw. 2012 r. spółka miała 87,70 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 248,79 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2.121,36 mln zł w porównaniu z 1.618,80 mln zł rok wcześniej. Skorygowany skonsolidowany wynik netto był w 2012 r. dodatni i wyniósł 17,30 mln zł wobec 142,39 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-IV kw. 2012 r. wyniosła 94,18 mln zł wobec 225,00 mln zł zysku rok wcześniej.

Netia S.A. to największy niezależny operator usług telefonii stacjonarnej w Polsce, a także dostawca usług dostępu do internetu.