Zysk operacyjny wyniósł 26,90 mln zł wobec 27,11 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 74,11 mln zł w IV kw. 2012 r. wobec 60,91 mln zł rok wcześniej.

W 2012 r. spółka miała 106,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto (ogółem) w porównaniu z 134,14 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 273,82 mln zł w porównaniu z 268,80 mln zł rok wcześniej. W 2012 r. zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 105,77 mln zł wobec 133,74 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-IV kw. 2012 r. wyniósł 65,56 mln zł wobec 121,15 mln zł zysku rok wcześniej.