Rentowności polskiego długu oscylują w okolicy 3,924% w przypadku obligacji 10-letnich.

Rozpoczynający się tydzień na rynku złotego przebiegać będzie pod znakiem „gry” pod środowe spotkanie RPP. Dość zaskakujące piątkowe umocnienie złotego w godzinach popołudniowych traktować należy jako sygnał, że część uczestników rynku będzie chciała zagrać pod mniej gołębi niż poprzednio komunikat ze strony gremium decyzyjnego. Poziom 4,16 EUR/PLN znajduje się wystarczająco daleko od górnego ograniczenia ostatnich zwyżek na parze EUR/PLN (4,21 PLN), aby zarówno zwolennicy dalszego luzowania, jak i Ci zakładający mocniejsze luzowanie polityki monetarnej, mogli spróbować zagrać pod swój bazowy scenariusz.

Piątkowe doniesienia agencji informacyjnych sugerują, że lutowa obniżka o 25pb. została już wstępnie wyceniona przez rynek. Pod znakiem zapytania kształtuje się kontynuowanie cyklu w marcu, gdzie większość uczestników spodziewa się ostatniego dostosowania polityki monetarnej (również o 25 pb.). O ile sama lutowa decyzja RPP najprawdopodobniej nie stanowić będzie silnego impulsu dla notowań, to podobnie jak w przypadku ostatnich posiedzeń liczyć się będzie komunikat po posiedzeniu oraz słowa Marka Belki na konferencji.

Echa środowej decyzji utrzymają się na rynku najprawdopodobniej, aż do końca tygodnia, generując możliwość mocniejszego ruchu na złotym. Równocześnie zaplanowana na czwartek aukcja polskich obligacji stanowić będzie najprawdopodobniej, ponownie, wsparcia dla notowań złotego.

W przypadku szerokiego rynku istnieje zagrożenie wygenerowania presji podażowej ze strony notowań eurodolara, gdzie inwestorzy będą starali się zagrać pod ewentualne zaostrzenie słów Mario Draghiego. Nieoficjalnie mówi się, że przewodniczący EBC po czwartkowej decyzji dot. stóp procentowych może zwrócić uwagę na zbyt silne euro, które ogranicza skalę ożywienia w Strefie Euro.

W trakcie dzisiejszej sesji brak jest znaczących publikacji makro z rynku krajowego. Wsród bardziej istotnych wydarzeń wymienić należy m.in. dzisiejszą aukcję długu w postaci bonów skarbowych (wartość 1-2 mld PLN) oferowanych przez MF. Wyniki aukcji stanowić mogą wskazówkę ostatnią wskazówkę co do bazowego scenariusza na środę, jednak skala reakcji pozostanie najprawdopodobniej ograniczona.

Z rynkowego punktu widzenia notowania dotarły do wsparcia na poziomie 4,1625 EUR/PLN, które jak dotąd ogranicza dalsze umocnienie złotego. Od góry natomiast silną strefą oporu pozostaje obszar 4,18-4,21 EUR/PLN, którego wybicie wymagałoby wystąpienia silnego impulsu lokalnego połączonego z pogorszeniem się nastrojów na szerokim rynku. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem wydaje się więc utrzymanie notowań EUR/PLN w zakresie 4,1625-4,20 EUR/PLN, aż do czasu środowego posiedzenia RPP.

Konrad Ryczko