Wzrastają obroty akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W styczniu całkowita wartość tych obrotów wyniosła 30 miliardów 500 milionów złotych, czyli była wyższa o ponad 67 procent w porównaniu z tym samym czasem sprzed roku.

Dzięki wysokim obrotom, zarówno w transakcjach sesyjnych jak i w transakcjach pakietowych, jest to druga najwyższa miesięczna wartość obrotów ogółem od początku notowań na GPW. Z kolei wartość obrotów sesyjnych akcjami na rynku głównym GPW w styczniu wyniosła blisko 21 miliardów złotych, czyli była wyższa o prawie 18 procent w porównaniu ze styczniem 2012 roku Jest to najwyższa miesięczna wartość obrotów sesyjnych od września 2011 roku. W ciągu dwunastu miesięcy do końca stycznia indeks WIG zyskał 14,4%, a od początku roku spadł o 1,3%.