"W szczególności Komitet postanowił dziś utrzymać docelowy zakres stopy procentowej dla funduszy federalnych na poziomie 0-0,25% i obecnie przewiduje, że ten niski poziom stopy funduszy federalnych zostanie utrzymany tak długo, jak stopa bezrobocia pozostanie na poziomie powyżej 6,5%, inflacja w ciągu roku, dwóch wyniesie nie więcej niż pół punktu procentowego powyżej 2-procentowego celu Komitetu, a długoterminowe oczekiwania inflacyjne będą nadal dobrze zakotwiczone" - głosi komunikat.