Największy w Polsce i naszym regionie koncern naftowy PKN Orlen spodziewa się, że czwarty kwartał zamknie ze stratą operacyjną na poziomie 700 mln zł wobec 128 mln zł zysku przed rokiem.

Jak podał koncern na swej stronie internetowej powodem starty jest pogorszenie się jakości posiadanych aktywów oraz spadek cen ropy naftowej. Dokonane przez PKN Orlen odpisy aktualizujące wartość rzeczowego majątku trwałego wyniosły około 0,7 mld zł i dotyczyły głownie grupy Unipetrol w Czechach. Koncern zaksięgował 500 mln strat w swoich rezerwach ropy naftowej, które potaniały z powodu spadku cen surowca.

W porównaniu z trzecim kwartałem pogorszyły się warunki przerobu ropy naftowej, chociaż były one zdecydowanie lepsze niż przed rokiem. Całkowita marża rafinacji ropy oraz różnica między tańszą ropa rosyjską z Uralu, którą przerabia koncern, i droższą ropa Brent, którą firma sprzedaje, wzrosła do 5,5 dolarów na baryłce ze stawki 3,1 dolarów w czwartym kwartale 2011 roku.

PKN przedstawi swój raport finansowy za czwarty kwartał w przyszłą środę, 23 stycznia.